اثرات مضر الکل بر چشم و سیهم بینایی

 
 
 
 
مصرف الکل می تواند تأثیرات منفی کوتاه مدت بر بینائی داشته باشد. در سطوح پائین الکل خون، عملکرد بینائی نسبت به تغییرات در عملکرد مغز کمتر تحت تأثیر قرار می گیرد. زمانی که سطح الکل خون به مقادر قانونی برسد و یا از آن تجاوز کند، بر درک عمق و دید شب اثر می گذارد. زمانی که درک عمق رو به زوال برود، قضاوت دقیق فاصله اشیاء غیر ممکن می شود؛ بینائی تار شده و یا به علت ضعف عضلات چشم و عدم توانائی آنها در تمرکز روی اشیاء ممکن است فرد دو بینی پیدا کنید.
الکل با ممانعت مردمک در تطبیق از تاریکی به روشنائی، بر دید شب اثر می گذارد. نور چراغ ماشین های روبرو، باعث گیجی و خیره گی بیشتر راننده مست می شود. مصرف الکل همچنین دید لوله ای ایجاد کرده و شب کوری را بدتر می کند. حساسیت کنتراست (سایه-روشن) ممکن است کاهش یافته و باعث شود راننده ای که با الکل مسموم شده، در بعضی موارد موانع موجود در میدان بینائیش را تشخیص ندهد. کاهش حساسیت کنتراست بهمراه تغییر در کنترل حرکات چشم و کاهش تمرکز و دقت، ممکن است تأثیر عمیقی برعملکرد بینائی فرد مست بگذارد.

 

 

 

بنابراین اکیدا توصیه می شود که از مصرف الکل بخصوص قبل از راننگی اجتناب کنید تا باعث بروز حادثه برای خود و دیگران نشوید.

 

ساختمان چشم
بیماریهای چشم
جراحی های چشم
جراحی اصلاح عیوب انکساری (لیزیک، لازک، پی آر کی و ....)

داستان پیدایش و تکامل عینک

اثرات مضر اشعه ماوراء بنفش نور خورشید بر چشم انسان

حفاظت از چشم در برابر نور آفتاب تابستان

انتخاب عینک طبی

انتخاب عینک آفتابی مناسب

لنزهای تماسی Contact Lenses

نحوه اصلاح بینائی با عینک و لنز تماسی

ارتوکراتولوژی(شکل دهی مجدد قرنیه با لنز تماسی)

خستگی چشم در هنگام کار با کامپیوتر

شرایط چشمی معافیت از سربازی(آیین نامه جدید معاینه و معافیت پزشکی خدمت سربازی )

گواهینامه رانندگی

روز جهانی بینایی

چهارشنبه سوری و نکات ایمنی(بیایید با رعایت نکات ایمنی، شب چهارشنبه شاد اما کم خطری راتجربه کنیم!)

سیگار و چشم( اثرات مضر سیگار بر قسمتهای مختلف چشم)

الکل و چشم (تأثیر الکل برسیستم بینایی)

حاملگی و چشم (تغییرات و بیماریهای چشم در زمان حاملگی  Pregnancy & Eye)

داروی راکوتان و چشم

بنیانگذار علم چشم پزشکی در ایران(پروفسور محمدقلی شمس)

باورهای درست و نادرست درباره چشم

سر درد و چشم Headache & Eye